อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

  • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
  • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
  • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเป็นชื่อเรียกตามยุทธการ "ใต้ร่มเย็น" ซึ่งเป็นยุทธการครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อปราบปรามกวาดล้างกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ใช้พื้นที่นี้เป็นฐานที่มั่นใหญ่ โดยมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๗๓ ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลช้างซ้าย ตำบลคลองสระ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๒๕ เมตร หรือ ๒๖๕,๖๒๕ ไร่

สิ่งดึงดูดใจ
๑. มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่
๑.๑ น้ำตกดาดฟ้า
๑.๒ น้ำตกเหมืองทวด
๑.๓ น้ำตกสามห้าเจ็ด
๑.๔ น้ำตกเพชรพนมวัง
๑.๕ สันเย็น
๑.๖ เขาหนอง
๑.๗ ถ้ำเหมกา
๑.๘ ถ้ำเหม็น (ถ้ำขมิ้น)
๒. จุดเด่นทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
๒.๑ ค่าย นปค. ๕๐๘ และค่ายรวมไทย เป็นค่ายใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
๒.๒ ค่าย ๑๘๐ เป็นค่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สำหรับการซุ่มโจมตี
๒.๓ ค่าย ๓๕๗ อยู่ใกล้น้ำตก สามห้าเจ็ด สภาพพื้นที่เป็นป่ารกทึบ ไม่พบร่องรอยในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีเจ้าหน้าที่ของอุทยาน คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ ให้ความสะดวกในทุกๆ ด้าน

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ สายสุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ถึงบ้านเฉียงพร้า ตรงข้ามโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. อีกประมาณ ๑๕ กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นและน้ำตกดาดฟ้า