อุทยานแห่งชาติแหลมสน

  • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
  • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
  • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สิ่งที่ดึงดูดใจ
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยชายฝั่งที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์นานาชนิด
พันธุ์ไม้เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดำถั่วขาว ตะบูนขาว ตะบูนดำ ลำแพน แสมขาว โปรงแดง สนทะเล หยีทะเล จิกเล ไม้ยาง หวาย ฯลฯ พันธุ์สัตว์เช่น กระแต บ่าง นางอาย อ้นใหญ่ เม่นหางพวง ฯลฯ
ส่วนนกมีประมาณ ๑๓๘ ชนิดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี้ เพราะนอกจากความสวยงามของหาดทรายแล้ว ยังมีโอกาสได้พบเห็นพันธุ์สัตว์ นก และพันธุ์ไม้ที่แปลกและน่าสนใจอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีสถานที่พักหรือรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมากนัก มีบริเวณที่สามารถจะกางเต็นท์พักได้เป็นอย่างดี สำหรับที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีร้านอาหาร ห้องน้ำจืด ห้องสุขา ไว้บริการแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวด้วย

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
เดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) จากจังหวัดระนอง ถึงทางแยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระยะทางประมาณ ๔๖ กิโลเมตร จากทางแยกถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสนอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร