อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
สถานที่ตั้ง ตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งดึงดูดใจ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ มีน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีจุดชมวิวอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๘๑จากที่ทำการของอุทยาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลและ สวยงาม นอกจากนี้ยังมีช่องเย็นกิโลเมตรที่ ๙๓ และยอดเขาโมโกจูซึ่งถือเป็นยอดเขาที่สูงสุด เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
มีบ้านพักขนาดใหญ่ ๓ หลัง สามารถพักได้ตั้งแต่ ๓๕ - ๔๕ คน

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๑๖ ถึงหลักกิโลเมตร ๓๔๖ ไปตามเส้นทาง คลองลาน - อุ้มผางถึงจุดแยกเข้าอุทยานให้ตรงไปอีก ๑๙ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์