อุทยานแห่งชาติออบหลวง

  • อุทยานแห่งชาติออบหลวง
  • อุทยานแห่งชาติออบหลวง
สถานที่ตั้ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นช่องเขาขาดเพราะถูกแม่น้ำแม่แจ่มกัดเซาะจนทะลุลึกลงไปเรียกว่า ออบ ก่อนถึงบริเวณที่เป็นออบ มีหาดทรายยาว บนสันเขาขาดมีสะพานทอดจากด้านที่ติดถนนข้ามไปยังด้านที่เป็นภูเขาสูง มีร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติออบหลวง
มีสำนักงานอุทยานแห่งชาติออบหลวงคอยดูแลให้ความรู้ และความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มีที่จอดรถและสามารถใช้สถานที่ภายในอุทยานเป็นที่พักค้างคืนได้ด้วย

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติออบหลวง
จากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปตามถนนสายฮอด-แม่สะเรียง จนถึงกิโลเมตรที่ ๑๗