อุทยานแห่งชาติห้วยหวด (เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายล)

  • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด (เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายล)
  • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด (เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายล)
  • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด (เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายล)
พื้นที่ตั้งและพื้นที่ควบคุม
อุทยานแห่งชาติภูผายลมีพื้นที่ควบคุม ๓ จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีเนื้อที่ ๘๒๘.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๗๘๕๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาหินทรายตามเทือกเขาภูพานตะวันออก มีความสูงอยู่ระหว่าง ๓๐๐-๖๐๐ เมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ภูเขาที่สำคัญ คือ ภูเสือ อยู่ในท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สูง ๖๔๑ เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยานสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำพุง ห้วยหวด ห้วยบางทราย ห้วยเลา และอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่พบเห็นมี หมูป่า เก้ง เลียงผา กระรอก กระต่าย หมาไน และนกอีกหลายชนิด
จุดเด่นที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๕๐๐ เมตร มีจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน และหน้าผา ขอบอ่างหลายแห่งมีลานหินต่าง ๆ ที่วางตัวตามธรรมชาติอย่างสวยงาม เหมาะที่จะนำอาหารมารับประทานและเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศที่เย็นสบาย
น้ำตกคำน้ำสร้าง
เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ถ้ายืนบนสันเขื่อนมองลงไปทางทิศใต้จะสามารถมองเห็นน้ำตกได้
อยู่ห่างจากที่ทำการ ประมาณ ๔๐๐ เมตร เดินชมน้ำตกได้โดยทางเท้าธรรมชาติ น้ำตกสูงประมาณ ๒๐ เมตร
ไหลมาจากห้วยคำน้ำสร้างไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
ภูผายล
อยู่บนเส้นทางสายอำเภอเต่างอย - ศรีวิชา แล้วเลี้วยซ้ายบ้านนาอ่าง-ม่วงคำ เดินทางต่อบ้านโพนบก-โพนแพง ไปยังบ้านนาผางรวมระยะทางประมาณ ๓๕ กม. รถยนต์สามารถเข้าถึงได้มีจุดชมวิวที่สวยงาม เพราะมีบันไดยืนชมวิวได้ หน้าผามีรูปแกะสลักรูปภาพต่าง ๆ ซึ่งมีอายุประมาณ ๓,๐๐๐ ปี มาแล้ว ซึ่งแสดงเรื่องราวมากที่สุดในบรรดาศิลปะแบบเดียวกันทั้ง ๗ แห่ง ในภาคอีสาน
ผาพญาเต่างอย
จากที่ทำการไปตามถนนเส้นบ้านห้วยหวด-โคกกลาง ระยะทางประมาณ ๗ กม. จะพบผาพญาเต่างอย อยู่ริมถนนมีลักษณะเป็นหินทรายรูปร่างคล้ายเต่างอยกำลังจะลงน้ำหันหน้าลงสู่น้ำพุง กว้าง ๕ เมตร โดยเชื่อกันว่าบริเวณใดที่มีเต่างอยแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นตำนานเรียกชื่อบ้านเต่างอย
น้ำตกแก่งโพธิ์
ออกจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามถนนสายเปรมพัฒนา แล้วแยกซ้ายที่บ้านสานแว้ ผ่านหมู่บ้านนาหินกอง รวมระยะทาง ๓๒ กม. เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งกว้างประมาณ ๑๔ เมตร สูง ๑๐ เมตร มีพื้นที่สามารถกางเต๊นท์พักแรมได้กว่าพันคน