อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานทางทะเลมีพื้นที่ครอบคลุมเกาะในทะเลตรัง ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะปลิง และเกาะเม็ง มีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลระหว่างอำเภอสิเกาถึงอำเภอกันตัง ตั้งแต่หาดปากเม็ง หาดฉางหลาง หาดยาว และหาดเจ้าไหม

สิ่งดึงดูดใจ
๑. ถ้ำมรกตและดำน้ำลึกชมปะการังอ่อนของเกาะมุก เกาะมุกมีถ้ำมรกตอยู่ทางผาหินด้านใต้ บริเวณแหลมหินด้านเหนือ มีปะการังอ่อนใต้ทะเลที่สวยงามขึ้นอยู่หนาแน่นหลากสีทั้งสีชมพูอ่อน แดง ม่วง เหลือง และสีขาวขึ้นแซมจนลานตา มีกัลปังหาสีส้มสดใสขึ้นอยู่เป็นกอตามผาหิน นักดำน้ำชมปะการังจะพบความงามของปะการังผักกาดอย่างจุใจ มีปลาสวยงาม
ส่วนการชมถ้ำมรกตจะต้องว่ายน้ำลอดถ้ำภายในลึกประมาณ ๘๐ เมตร จะทะลุด้านในซึ่งมีชายหาดกลางหุบเขา ตามผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยประดับสวยงาม ชายหาดในถ้ำมรกตเงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาดเป็นสีเขียวตองอ่อน ท้องฟ้าสีครามปกคลุมด้วยร่มของใบไม้เขียวครึ้ม เวลาลอดออกปากถ้ำจะเห็นแสงส่องลอดพื้นน้ำทะเลจะมองเห็นน้ำทะเลปากถ้ำเป็นสีเขียวมรกตงดงามประทับใจยิ่ง
๒. ปะการังน้ำตื้นที่เกาะกระดาน บริเวณชายหาดด้านใต้ของเกาะมีปะการังน้ำตื้นอยู่ใกล้ฝั่ง เวลาน้ำลด นักท่องเที่ยวสามารถเดินดูปะการังตามชายหาดซึ่งเต็มไปด้วยปะการังเขากวาง ประการังจาน ประการังดอกเห็ด ปะการังผักกาด ปะการังสมอง โดยเฉพาะปะการังเขากวางมีมากที่สุด และยังมีปลิงทะเลหลากสี ปลาดาวหนามแดง ดอกไม้ทะเล สาหร่ายทะเลนานาชนิด โลกใต้ทะเลจะปรากฏบนผิวน้ำในเวลาน้ำลงเต็มที่
๓. ดำน้ำตื้นชมปะการังอ่อนที่เกาะเชือก โดยเฉพาะเกาะเชือกไม่มีชายหาดสำหรับเล่นน้ำ แต่เหมาะที่จะดำน้ำตื้นชมปะการังอ่อนที่สวยงาม แต่มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงจึงต้องระมัดระวังมาก นักดำน้ำจึงต้องเกาะเชือกเพื่อความปลอดภัยในการชมปะการัง
๔. ถ้ำเจ้าไหม จากคลองเจ้าไหมถึงบ้านมดตะนอย แล้วแยกไปทางเขาสูงในดงป่าโกงกางจะมีทางเข้าถ้ำเจ้าไหม ซึ่งเป็นถ้ำโบราณมี ๒ คูหา คือถ้ำล่างและถ้ำบน ภายในมีทางเลียบผนังถ้ำไปสู่โพรงถ้ำใหญ่ที่สวยงามด้วยโขดหินงอกหินย้อย ถ้ำชั้นบนตามผนังลักษณะเหมือนเปลือกหอยซ้อนเป็นชั้น ๆ
๕. หาดเจ้าไหม มีหาดทรายขาว ยาว ๕ กิโลเมตร ทิวสนทะเลเรียงรายร่มรื่นเป็นแนวยาวถึงเขาหยงหลิง และเขาโต๊ะแนะที่มีปลายแหลมยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลก ๆ ให้ชม ทิวทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับเล่นน้ำเพราะน้ำตื้นและบริเวณกว้าง
๖. หาดฉางหลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หาดทรายเป็นหาดเปลือกหอย ทอดยาวถึงคลองปากเม็ง บนหาดมีเปลือกหอยเจดีย์ กองเปลือกหอยเรียงรายยามน้ำลด เป็นสันทรายเปลือกหอยที่สวยงามสลับอยู่ในดงสนทะเล

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งมีข้อมูลให้บริการ มีศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ และจุดกางเต็นท์ไว้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรม
๒. ที่พักเกาะที่มีรีสอร์ทไว้บริการ ได้แก่ เกาะกระดาน (เกาะกระดานรีสอร์ท) และเกาะมุก (เกาะมุกรีสอร์ท)
๓. ท่าเรือ ลงเรือได้ที่ท่าเรือปากเม็ง ซึ่งจะเป็นเรือของรีสอร์ทต่าง ๆ หรือติดต่อล่วงหน้ากับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งจะมีโปรแกรมไว้ให้เลือกแบบวันเดียว เล่นน้ำที่เกาะกระดาน ว่ายน้ำลอดชมถ้ำมรกต ชมปะการังที่เกาะเชือกเกาะมุก หรือโปรแกรมแบบ ๒ วัน ๑ คืน สัมผัสบรรยากาศทะเลนอนพักบนเกาะ หรือโปรแกรม ๓ วัน ๒ คืน จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเรือที่นำไปยังเกาะต่าง ๆ จะจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพและอุปกรณ์สน๊อกเกิลสำหรับทุกคน มีมัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่ สามารถว่ายพาชมถ้ำและปะการังใต้น้ำได้
๔. ฤดูกาลที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวทางทะเลตรัง เริ่มจากปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อยู่ในเขตอำเภอสิเกาและกันตัง ห่างจากตัวเมืองตรัง ๔๗ กิโลเมตร
เกาะกระดานอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เดินทางจากท่าเรือกันตัง ใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมงก็ถึงเกาะ ระยะทางจากเกาะสู่เกาะ เช่น เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเชือก ระยะทางไม่ห่างกันมากนัก สามารถนั่งเรือเที่ยวได้ในวันเดียว
หรือจากท่าเรือปากเม็งใช้เวลาเดินทางไปเกาะมุกประมาณ ๔๐ นาที หรือเดินทางจากท่าเรือควนตุ้งกู มีเรือออกตอนเที่ยงทุกวัน