อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

สถานที่ตั้ง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สิ่งดึงดูดใจ
หมู่เกาะสุรินทร์ เปรียบเสมือนเพชรงามของอันดามัน เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ อุดมด้วยหาดทรายหลายสิบแห่ง แต่ละหาดมีทรายสีขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวขจี มีเสียงนกป่าร้องระคนกับเสียงคลื่น ใต้ทะเลมีปะการังแสนสวย เป็นที่อยู่ของฝูงปลานานาชนิด

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เนื่องจากทางทางราชการต้องการรักษาสภาพให้เป็นธรรมชาติที่สุด จึงมิได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บนเกาะเกินความจำเป็น คงมีแต่เรือนแถวที่สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติบนเกาะ และห้องสุขา ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน

เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างจากชายฝั่งอำเภอคุระบุรี ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร นั่งเรือจากอำเภอคุระบุรี ประมาณ ๔ ชั่วโมง