• อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
  • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
สถานที่ตั้ง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

สิ่งดึงดูดใจ
มีน้ำตกขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดร้อง (มีน้ำตกตลอดปี) น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกพลาญทอง น้ำตกห้วยหม้อแตก น้ำตกสังขะยวน น้ำตกห้วยข้าวหลาม ฯลฯ
มีถ้ำที่สวยงามอีกหลายถ้ำ คือ ถ้ำค้างคาว ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน มีค้างคาวจำนวนหลายล้านตัว บินออกจากปากถ้ำเวลา ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน บินออกมาเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แล้วแปรขบวนอย่างสวยงาม ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที จึงเบาบางลง มีลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว ถ้ำอรหันต์ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง เชื่อกันว่าพระอรหันต์นิพพานอยู่บนถ้ำนั้นมีถ้ำปู่หลุบเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อน มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างทั่วถึง ถ้ำนาคราชเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ทะลุภูเขาเขตแดนอำเภอภูผาม่านและอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สามารถเข้าถ้ำได้ทั้งสองทาง ส่วนภายในถ้ำนั้นนอกจากจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้ว ยังมีห้องโถง มีเวที มีสระน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันกำลังพัฒนาถนนและไฟฟ้าเข้าภายในถ้ำ นอกจากนี้ยังมีถ้ำอื่น ๆ เช่น ถ้ำภูตาหลอ ถ้ำผาพวง ถ้ำน้ำ ถ้ำดอกบัว ถ้ำพระ ถ้ำลายแทง ถ้ำพญาคางคก ถ้ำผาแดง ถ้ำพ่อแก้ว ถ้ำแม่แก้ว ถ้ำพระ ถ้ำโสดาบัน ถ้ำพระอินทร์ ถ้ำเพียงดิน ถ้ำเณรน้อย ถ้ำเหล็กไหล ถ้ำโพธิญาณ ถ้ำเสือ ถ้ำประกายสิทธิ์ ถ้ำปัญจวัคคีย์ ถ้ำเทพนิมิต ฯลฯ
นอกจากนั้นยังมีหน้าผา เช่น ผาม่าน ผานกเค้า ผาสามยอด และจุดชมวิวอีกหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีแผนที่การท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่บริการนำเที่ยว บางถ้ำมีไฟฟ้าแรงสูง บางถ้ำมีไฟปั่น และถนนเชื่อมติดต่อกันบางส่วนก็เป็นถนนลาดยาง บางส่วนก็เป็นถนนลูกรัง บางส่วนก็กำลังพัฒนา

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวขวาเข้าโนนหัน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอภูผาม่าน และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร