อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

สถานที่ตั้ง บ้านปากรอง หมู่ที่ ๓ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งดึงดูดใจ
๑. น้ำตก ๗ ชั้น ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของธิดาทั้ง ๗ ของท้าวสามลในนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์ทอง คือ มะลิวัลย์ กรรณิการ์ การะเกด ยี่สุนเทศ เกศเมือง เรืองยศ และรจนา
๒. ธรรมชาติสองข้างทางมีพรรณไม้ต่าง ๆ เช่น ต้นอีลอก ผลมีเม็ดแน่น เป็นพวงสีเหลืองตัดกับสีเขียวของใบไม้ กล้วยไม้หลายพันธุ์ เห็ดนานาชนิดบนโขดหินและพื้นดิน เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
๑. มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน บริการนำชมธรรมชาติและน้ำตก
๒. สำนักงานอุทยานแห่งชาติฯ มีบ้านรับรอง ถ้าต้องการค้างคืนต้องติดต่อที่พัก ณ สำนักงานอุทยานฯล่วงหน้า หรือ โทรศัพท์ (๐๒) ๕๗๙๐๕๒๙, ๕๗๙๔๘๔๒ และ ๕๗๙๒๗๙๑ และสามารถนำเต้นท์มากางนอนในบริเวณใกล้บ้านพักสำนักงานได้ ซึ่งจะได้รับความอนุเคราะห์น้ำไฟจากสำนักงานเป็นอย่างดี

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
จากพิษณุโลกไปตามถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ ๖๗ ผ่านบ้านแยง-นครไทย-ชาติตระการ-บ้านนาดอน-บ้านปากรอง ระยะทางประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร