• อุทยานแห่งชาติตาดโตน
  • อุทยานแห่งชาติตาดโตน
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยลานหินกว้างที่เรียกว่า ตาด กว้างประมาณ ๕๐ เมตร ความสูงของน้ำตก ภาคอีสานเรียกว่า โตน สูงประมาณ ๖ เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามมาก และในฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีสถานที่พักแรมในอุทยานแห่งชาติตาดโตน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรมสัมมนา ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นผลทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นมีรายได้จากการนำสินค้าและอาหารพื้นเมืองไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติตาดโตนจากจังหวัดชัยภูมิ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ระยะทางประมาณ ๒๑ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายจนถึงบริเวณอุทยาน