อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีอาณาเขต ทิศเหนือจรดแม่น้ำน่าน ทิศใต้จดแม่น้ำปูน ทิศตะวันออกขนานไปตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๘๑และชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกจรดพื้นที่อำเภอปัว กิ่งอำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นอุทยานแห่งแรกของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข และอำเภอบ่อเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๓ ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ รวมพื้นที่ประมาณ ๑,๖๘๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ไร่

สิ่งดึงดูดความสนใจ
ดอยภูคาเป็นป่าผืนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ นับได้ว่าเป็นป่าบริสุทธิ์ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง เช่น
ภูเขา ได้แก่ เทือกเขาดอยภูคา เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๑,๙๘๐ เมตร มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาวจึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
น้ำตก ป่าดอยภูคาเป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ ลำห้วย ลำธาร หลายสาย และมีน้ำตกกระจัดกระจายมากมายทั่วพื้นที่ บางแห่งมีความสวยงาม มีความสูงนับสิบชั้นไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย เช่นน้ำตกภูฟ้า น้ำตกแม่จริม น้ำตกต้นตอง น้ำตาดหลวง และน้ำตกห้วยโก๋น
ถ้ำ มีถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอยู่หลายแห่งที่สำคัญ คือ ถ้ำผาฆ้อง อยู่ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน ถ้ำหลวง ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแง่ม ถ้ำผาผึ้ง ถ้ำพง ถ้ำพระ เป็นต้น
ลานหินและหน้าผา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ที่ดอยภูแว ซึ่งเป็นดอยที่ปราศจากพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่มีเพียงหญ้าขึ้นปกคลุมเล็กน้อย และยังมีหน้าผาที่สูงชันอีกหลายแห่ง เช่น ผาแง่ม ผาผึ้ง ผาขี้นก เป็นต้น
ป่าปาล์มดงดิบ พบต้นปาล์มที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก ลักษณะลำต้นคล้ายปาล์มขวด หรือปาล์มพันธุ์ต่างประเทศ แต่ปาล์มชนิดนี้มีขนาดลำต้นสูงใหญ่กว่า ลักษณะใบสวยงามไม่เหมือนกับปาล์มขวดที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบ ๆ ชาวเขาเผ่าม้งเรียกปาล์มชนิดนี้ว่า "ต้นจึ๊ก" ไส้ในอ่อนของลำต้นใช้ประกอบอาหารรับประทานแทนข้าวได้
ชมพูภูคา เป็นไม้ป่าที่มีช่อดอกงดงามมากเป็นพรรณไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่งของโลกมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า ไบร์ทชไนเดอร์ ซีเนนซีส ดอกเป็นสีชมพู และเนื่องจากยังไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทยจึงเรียกพรรณไม้ชนิดนี้ตามสีของดอกและสถานที่ค้นพบ ว่า "ชมพูภูคา"

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
มีบ้านพักและสถานที่ตั้งเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๗๐กิโลเมตร มีถนนลาดยางไปตามเส้นทางสายน่าน-ปัว (หมายเลข ๑๐๘๐) ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร และจากปัว-บ่อเกลือ อีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๔-๒๕