อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
สถานที่ตั้ง ตำบลในเมือง และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งดึงดูดใจ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ให้เป็น เมืองมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย สิ่งที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ
บริเวณภายในกำแพงเมืองเก่า มีโบราณสถานและสิ่งที่น่าสนใจคือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ กำแพงเมืองและป้อม ศาลพระอิศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองกำแพงเพชร
บริเวณนอกกำแพงเมืองเก่า เรียกกันว่าเขตอรัญญิก มีโบราณสถานทางศาสนาขนาดใหญ่และสวยงามน่าสนใจจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่ วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดอาวาสใหญ่ วัดนาคเจ็ดเศียร วัดพระนอนซึ่งมีเสาพระวิหารเป็นเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก บ่อศิลาแลง เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
๑. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๒. ศาลาพักผ่อนอิริยาบถ
๓. เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสถานที่สำคัญ และหนทางเข้า-ออก อุทยานประวัติศาสตร์เป็นถนนลาดยางทั้งหมด

เส้นทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
จากวงเวียนสี่แยกเชิงสะพานฝั่งกำแพงเพชร ตามเส้นทางเข้าสู่ศาลากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายตามถนนสายกำแพงเพชร-อำเภอพรานกระต่าย ประมาณ ๒๐๐ เมตรถึงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ส่วนที่ ๑ เดินทางต่อไปตามเส้นทางสายเดิม ประมาณ๔๐๐ เมตรถึงทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตามทางแยกอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก ส่วนที่ ๒