สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผาแดง ซึ่งเป็นทิวเขาหนึ่งของเทือกเขาภูพาน อยู่ในเขตบ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นน้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวไปตามซอกเขา บริเวณใกล้น้ำตกมีป่านานาพันธุ์ เป็นธรรมชาติงดงาม มีลานหินกว้างใหญ่ เป็นที่ตั้งของถ้ำเกิ้น ถ้ำมักควน และลานหินสะอาด ลานหินตากผ้า เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานธารงาม
มีร้านอาหารและที่พักให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา

เส้นทางเข้าสู่อุทยานธารงาม
จากอุดรธานีโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อุดรธานี-ขอนแก่น ถึงทางแยกเลี้ยวเข้าอำเภอหนองแสง ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร จากนั้นเดินเข้าสู่หมู่บ้านทับกุง และอุทยานธารงาม