• อำเภอเรณูนคร
  • อำเภอเรณูนคร
  • อำเภอเรณูนคร
  • อำเภอเรณูนคร
  • อำเภอเรณูนคร
  • อำเภอเรณูนคร
สถานที่ตั้ง ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

สิ่งดึงดูดใจ
อำเภอเรณูนคร มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น การฟ้อนผู้ไทย การบายศรีสู่ขวัญ การขี่ช้าง และประเพณีการเลี้ยงปู่ตา(เจ้าปู่ถลา) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยเรณูนคร

สิ่งอำนวยความสะดวกในอำเภอเรณูนคร
มีศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองไว้จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดพระธาตุเรณูนครก็ยังมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย

เส้นทางเข้าสู่อำเภอเรณูนคร
จากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๑๒ ถึงสามแยกแรก เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงสามแยกที่สองให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ก็ไปอำเภอเรณูนครได้ ถ้าจะเดินทางไปวัดพระธาตุเรณู จากตัวอำเภอเรณูนครไปตามทางหลวงสาย ๒๐๓๑ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร