• อำเภอสุไหงโก-ลก
  • อำเภอสุไหงโก-ลก
สถานที่ตั้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สิ่งดึงดูดใจของอำเภอสุไหงโก-ลก
สวนสาธารณะรื่นฤดี อยู่ริมถนนทรายทอง ๒ เป็นสวนสาธารณะพร้อมสนามเด็กเล่น มีห้องสมุดประชาชน
สวนภูมินทร์ อยู่ริมถนนเอเชีย ๑๘ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ความสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ประจำถิ่น เช่น หมากแดง ปาล์มบังสูรย์
สวนสิรินธร อยู่ริมถนนทรายทอง ๕ จะมีประชาชนไปใช้บริการมากเพราะอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีสระน้ำ น้ำพุ
ศูนย์วิจัยธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (พรุโต๊ะแดง) เป็นป่าพรุแห่งเดียวที่คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ที่สุด จนได้ชื่อว่า "ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน" เหมาะที่จะชมไม้ นก ปลา ชนิดต่าง ๆ
ด่านสุไหงโก-ลก (ไทย) รันตูปันยัง (มาเลเซีย) ในฐานะเมืองสุดแดนใต้ติดต่อกับพรมแดนมาเลเซีย จึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย - มาเลเซีย มีสะพาน รถยนต์ รถไฟ ไปมาสะดวก ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สุไหงโก-ลก เป็นประตูทองของการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรออกนอกประเทศ และนอกจากนี้สุไหงโก-ลก ยังเป็นแหล่งระดมเงินทุน และเป็นแหล่งลงทุนของนักธุรกิจ และมีความปลอดภัยสูง จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมชมชอบที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก
อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ในด้านสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และการอำนวยความสะดวกภายในชุมชนให้ทันสมัยและเป็นสากล เช่น โรงแรม สถานบริการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ระบบการจราจรเจ้าหน้าที่ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่อำเภอสุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ติดต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งมีสภาพเป็นชายแดนตอนใต้ของประเทศที่สำคัญอยู่ห่างจากจังหวัดนราธิวาส ๖๖ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑,๑๔๓ กิโลเมตร โดยทางรถไฟ ๑,๖๖๗ กิโลเมตร โดยทางรถยนต์