สถานที่ตั้ง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา
เดิมอำเภอทุ่งหว้ามีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีเรือกลไฟจากต่างประเทศมาติดต่อค้าขายเป็นประจำ สินค้าออกที่สำคัญ คือ พริกไทย การปลูกพริกไทยได้รับการส่งเสริมโดยเชิญชาวจีนจากเกาะปีนัง มาสาธิตเป็นตัวอย่าง ทำให้ทุ่งหว้ามีความเจริญรุ่งเรืองมากรองจากปีนัง จนได้รับการขนานนามจากชาวต่างประเทศว่า "ปีนังน้อย" หรือ "ปีนัง2"
ในอดีตทุ่งหว้ามีการจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองบ่อยโดยจะมีการแสดงงิ้ว หุ่นจีน หนังตะลุง ลิเกป่า และมโนราห์ คราวละหลายคืน การค้าขายจะมีพ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่น และชาติอื่น ๆ มาติดต่อค้าขายทำให้มีการหมุนเวียนของเงินมาก

ลักษณะทั่วไป
ในตลาดทุ่งหว้ามีตึกแถวเก่าแก่ประมาณ ๘๐-๙๐ ปี มีประมาณ ๑๐๐ คูหา มีถนนลงไปสู่ท่าเรือ

หลักฐานที่พบ
ตึกแถวนั้น เป็นการก่อสร้างแบบตะวันตกผสมแบบจีน เสาและผนังก่ออิฐ โบกปูน หลังคามุงกระเบื้องกาบกล้วย พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตขัดมัน บางตอนปูกระเบื้องข้าวหลามตัด พื้นชั้นบนปูเพดาน ประตูหน้าต่างเป็นแบบสองบาน ใส่บานเกล็ดทำด้วยไม้ตีขวาง การตกแต่งภายในเป็นศิลปะแบบจีน

เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ
เดินทางจากอำเภอเมืองสตูล ผ่านอำเภอละงู ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร