อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สถานที่ตั้ง สวนสาธารณะหนองดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สิ่งดึงดูดใจ
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองลำพูนองค์แรก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีร้านจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนและพวงมาลัยสำหรับนำไปสักการะบูชา ด้านหลังของอนุสาวรีย์มีตลาดสดหนองดอก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าพื้นเมือง

เส้นทางการเข้าสู่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ ๑ กิโลเมตร