• หาดทุ่งวัวแล่น
  • หาดทุ่งวัวแล่น
  • หาดทุ่งวัวแล่น
  • หาดทุ่งวัวแล่น
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สิ่งดึงดูดใจ
หาดทุ่งวัวแล่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร ประกอบด้วยชายหาดขนาดใหญ่ มีหาดทรายสะอาดความลาดชันน้อย น้ำทะเลค่อนข้างใส ด้านทิศใต้ของหาดบริเวณเชิงเขาโพธิ์แนะ มีแนวหาดหินใต้น้ำและมีแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร จึงมีนักท่องเที่ยวมาดำน้ำเพื่อชื่นชมธรรมชาติใต้น้ำทะเลในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีสาหร่ายทะเล ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลนานาพันธุ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในหาดทุ่งวัวแล่น
ในบริเวณหาดทุ่งวัวแล่น มีที่พักตากอากาศและร้านอาหารไว้บริการริมถนนเลียบชายหาดเป็นระยะ ๆ ทางด้านใต้ของชายหาดมีที่พักของชุมพรคาบาน่า ลักษณะเป็นบังกาโลและห้องพัก รวมทั้งสถานที่สำหรับกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเรือทัศนาจรบริการนำเที่ยวเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะจระเข้ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามเล็ก

เส้นทางเข้าสู่หาดทุ่งวัวแล่น
สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ
๑. จากกรุงเทพฯ ตามถนนเพชรเกษมประมาณกิโลเมตรที่ ๔๗๖ แยกซ้ายเข้าถนนสายปะทิว-สะพลี ตลอดเส้นทางมีป้ายบอกทางไปชุมพรคาบาน่าเป็นระยะ ๆ รวม ๑๙ กิโลเมตร หรือ
๒. จากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปตามถนนสายสะพลี มีป้ายบอกทางไปหาดทุ่งวัวแล่น และชุมพรคาบาน่าเป็นระยะ ๆ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร