• หาดดอกเกด
  • หาดดอกเกด
  • หาดดอกเกด
สถานที่ตั้ง ทิศตะวันออกของเรือนรับรองโครงการลำปาวบน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นบริเวณที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดให้มีศาลาที่พักซุ้มดอกเห็ด แวดล้อมไปด้วยสวนหย่อม ปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณปลูกต้นการะเกดหรือที่ชาวบ้านเรียก "ต้นดอกเกด" ที่เป็นไม้พื้นเมืองปะปนกับไม้อื่นเป็นกลุ่ม ๆ เวลาออกดอกจะส่งกลิ่นหอมอบอวนชื่นใจทั่วบริเวณ

สิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณหาดดอกเกดมีร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก มีเรือให้เช่าลอยลำชมทิวทัศน์ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ มีห่วงยางชูชีพไว้ให้เช่าลงเล่นน้ำบริเวณริมเขื่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุดพักผ่อน เช่น สงกรานต์ จะมีเรือลากสกี และแพยางให้ประชาชนเช่า

เส้นทางเข้าสู่หาดดอกเกด
จากกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ (กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ ๒๖ กิโลเมตร
อีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถใช้ได้ คือ เส้นทางสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ แยกเลี้ยวซ้ายผ่านอุทยานสัตว์ป่าลำปาว โดยใช้ถนนบนสันเขื่อน หรือถนนแนวหลังสันเขื่อนได้อีกเส้นทางหนึ่ง