หลู่หม้อน้ำต่า ขึ้นจองปีใหม่ (ถวายแจกันดอกไม้ในวันขึ้นปีใหม่ เดือนเมษายน)

ลักษณะความเชื่อ
ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั่วไปมีความเชื่อว่า ผู้ที่เกิดตรงกับ วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี (วันจันทร์-อาทิตย์) วันใดวันหนึ่งของปีนั้น ถือว่าเป็นผู้มีเคราะห์กรรม จะต้อง หลู่หม้อน้ำต่า คือจัดแจกันดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด และไม้มงคล ถวายแด่พระพุทธเจ้าจึงจะพ้นจากเคราะห์กรรม

ความสำคัญ

ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สำคัญ คนที่เกิดตามวันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ จะถือปฏิบัติกันมาจนปัจจุบัน

พิธีกรรม

เริ่มวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี ผู้ที่เกิดตามวัน (จันทร์-อาทิตย์) ที่ตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน จะจัดเตรียมแจกัน หม้อดิน คนโท หรือหม้อน้ำ ดอกไม้ประกอบด้วย ดอกสะเป่(ยอดอ่อนต้นหว้า) ดอกไม้อื่น ช่อดอกบัวทำจากกระดาษ ตุง(ธง) ธงราศรี จัดใส่ภาชนะใส่น้ำให้ชุ่ม วันที่ ๑๕ เมษายน ซึ่งเป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่ จะนำไปถวายบูชาพระที่วัดประจำหมู่บ้าน