• หลู่จองพารา
  • หลู่จองพารา
ช่วงเวลา ตั้งแต่วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ตลอดไป ๗ วัน

ความสำคัญ

หลู่จองพารา คือ ประเพณีบูชาปราสาทพระ คนไตหรือชาวไทยใหญ่ เชื่อว่าถ้าได้จัดทำจองพาราหรือปราสาทพระรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่บ้านของตนเอง ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข ได้บุญกุศล ส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพ จะได้รับผลสำเร็จตลอดทั้งปี

พิธีกรรม

ก่อนถึงวันออกพรรษาจะเตรียมการทำจองพารา ซึ่งทำจากโครงไม้ไผ่ เป็นรูปทรงปราสาทติดด้วยกระดาษสา ประดับด้วยลายเจาะกระดาษ หลากสี โคมไฟ จัดทำเข่งหรือหิ้งไว้ในที่เหมาะสม
วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ตั้งบูชาปราสาทพระไว้ที่หิ้ง จัดหาผลไม้มาห้อยไว้ที่พื้นหิ้งหรือเข่ง ประดับประทีป โคมไฟ และผูกมัดต้นกล้วย ต้นอ้อย ไว้ที่มุมหิ้งหรือเข่ง
รุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันออกพรรษา จัดทำกระทงข้าว ขนมหวานและผลไม้ นำไปถวาย จุดธูปเทียนบูชา และอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาประทับที่ปราสาทพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวตลอด ๗ วัน ครบ ๗ วันจะเก็บหรือทิ้งไว้ก็ได้

สาระ

การบูชาปราสาทพระ จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลได้บุญกุศลแก่ครอบครัวและหมู่บ้าน