หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

สถานที่ตั้ง
ซอยสามัคคีแปดพัน ท้ายวัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประวัติความเป็นมา
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้สร้างหลุมหลบภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อป้องกันภัยทางอากาศ

ลักษณะทั่วไป
ขุดเป็นหลุมแล้วทำหลังคาก่ออิฐถือปูนเสริมเหล็กแข็งแรงมั่นคง ทำเป็นรูปหลังคาหลังเต่า มีประตูเข้าออกได้ ๒ ทาง คือ ทางเหนือและทางใต้ จุคนได้ประมาณ ๒๐ คน

หลักฐานที่พบ
หลุมหลบภัย

เส้นทางเข้าสู่หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ประมาณ ๘ กิโลเมตร จอดรถที่ปากซอยสามัคคีแปดพัน หลังค่ายลูกเสือรังสิตใกล้กับวัดเทียนถวาย เดินเข้าไปประมาณ ๕๐ เมตร