สถานที่ตั้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สิ่งดูดใจ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ต่อจากอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุเตา เป็นหมู่เกาะอยู่ในอ่าวไทย ท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย อยู่ห่างจากเกาะสมุย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองบ้านดอนประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดินเพียง ๕๐ ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ ๕๐ เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะทะเลสวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก และเกาะอ้ายแจ ทั้งหมดเป็นเกาะหินปูน
หมู่เกาะอ่างทองได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพงดงามมาก บางเกาะมีรูปร่างคล้ายประสาทหิน บางเกาะคล้ายเรือสำเภา มีแนวประการังอยู่ตามชายฝั่งของบางเกาะ เช่นที่เกาะสามเส้า และเกาะท้ายเพลา
นอกจากนี้ยังมีทะเลในหรือทะเลสาบกลางภูเขาเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าพิศวงมาก โดยมีทะเลสาบอยู่กลางภูเขาเป็นรูปวงกลม ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันโดยตลอด มีหาดทรายที่ขาวสะอาดสวยงาม น้ำทะเลสีครามนิ่งเมื่อเข้าไปแล้ว เหมือนอยู่ในอาณาจักรหนึ่งที่แอบเร้นอยู่ในความฝันของผู้คน

เส้นทางเข้าสู่หมู่เกาะอ่างทอง
มีเรือนำเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งออกจากท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย