• หมากล้อกลิ้ง
  • หมากล้อกลิ้ง

อุปกรณ์

๑. หมากล้อกลิ้ง

วิธีการทำ
๑. นำไม้แผ่นมาถากหรือฉลุเป็นวงกลมขนาด ๑๐ - ๑๒ เซนติเมตร เพื่อทำเป็นล้อไม้
๒. เจาะรูตรงกลาง
๓. นำไม้ไผ่ขนาดพอมือจับ ยาวประมาณ ๑ - ๑.๒๐ เมตร มาผ่าส่วนปลายไม้ให้เป็นง่ามคล้ายหนังสะติ๊ก แล้วเจาะรูทำเป็นด้ามจับ
๔. นำล้อไม้มาประกอบติดกับด้ามจับสอดตะปูหรือเหลาไม้ทำแกนล้อ

วิธีเล่น

นิยมเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยนำหมากล้อกลิ้งมาวิ่งเล่นกันไปตามท้องถนนหรือลานบ้าน ลานวัดอาจมีการแข่งขันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

ไม่จำกัดเวลาแน่นอน เล่นทั่วไปทุกวัน สามารถนำหมากล้อกลิ้งติดตัวไปเล่นได้ทุกที่

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

การเล่นหมากล้อกลิ้ง ผู้เล่นมักจะทำหมากล้อด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความคิด ความชำนาญในการทำงาน หรือผู้ใหญ่ทำให้ก็จะสอนวิธีการทำให้เด็กจะเกิดการเรียนรู้และสามารถทำได้เองในการทำงานครั้งต่อไป จากการเล่นก่อให้เกิดการออกกำลังกาย และสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่เด็กด้วย