อุปกรณ์การเล่น

ตัวหนังที่เป็นรูปพระราม ตัวทหาร ตัวตลก ที่มีชื่อและลักษณะท่าทางเหมือนคนอีสาน เช่น ปลัดตื้อ บักป่อง บักแหมบ เวทีที่ใช้แสดงจะอยู่ระดับสายตา ส่วนจอจะสูงจากเวทีประมาณ ๑ เมตร ขนาดของเวทีกว้างประมาณ ๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๕.๓๐ เมตร แสงไฟที่ส่องจอใช้ตะเกียงโป๊ะ (เจ้าพายุ) ต่อมาใช้หลอดไฟฟ้าขนาด ๖๐, ๙๐ แรงเทียน

วิธีการเล่น

ผู้เชิดและผู้พากย์เป็นคนเดียวกัน นักดนตรี ๓ คน มีกลอง แคน และระนาดเอก ปัจจุบันได้พัฒนาตามความนิยมของผู้ชม คือ ใช้ทำนองหมอลำซิ่ง เพื่อความสนุกสนาน นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามออกบวชจนกระทั่งพระรามกลับมาครองเมือง

คุณค่า/

สาระ

สะท้อนให้เห็นศิลปะการแกะสลักตัวหนัง การบรรเลง ดนตรีการขับร้อง ทั้งผู้เล่น ผู้ชม มีความสนุกสนาน