• หนองจองคำ
  • หนองจองคำ
  • หนองจองคำ
  • หนองจองคำ
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนประดิษฐ์จองคำ หน้าวัดพระอารามหลวงวัดจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งดึงดูดใจ
หนองจองคำเป็นหนองน้ำสาธารณะ มีมาแต่โบราณ กว้างประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓-๗ เมตรมีการปล่อยปลาหลายชนิด ริมหนองน้ำมีร้านจำหน่ายอาหารปลาให้นักท่องเที่ยวซื้อให้เป็นอาหารปลา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีศาลาให้ผู้มาเที่ยวนั่งพักผ่อน ในเทศกาลสงกรานต์ มีงานสงกรานต์รอบหนองน้ำนี้ ทางจังหวัดจัดแข่งขันแข่งเรือพาย ว่ายน้ำ มวยทะเล เดือนสิบสองมีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงและมีวัดที่มีชื่อเสียงได้แก่ วัดจองคำ วัดจองกลาง อยู่ติดกับหนองน้ำด้านทิศใต้

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีศาลาพักผ่อนสองหลัง มีห้องน้ำสาธารณะบริการ มีตู้โทรศัพท์ มีสวนสุขภาพและที่ออกกำลังกายและมีศาลาการบริการท่องเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน

เส้นทางเข้าสู่หนองจองคำ
สามารถเดินทางเข้าถึงสะดวกง่ายหลายเส้นทาง อาทิเช่น จากหน้าโรงแรมใบหยก จะมีถนนตรงไปหนองจองคำประมาณ ๑๐๐ เมตร