ส่งกระแบะกระบาล

ลักษณะความเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ

ความสำคัญ

เพื่อเป็นการรักษาคนไข้ให้หายจากการเจ็บป่วยโดยมีพิธีให้ทาน

พิธีกรรม

ให้ทานด้วยการปั้นดินเหนียวเป็นรูปคน วัว ควาย ข้าวปากหม้อ แกงปากหม้อ หมาก พลู ธูปเทียน เย็บกระทงกาบกล้วย แล้วนำสิ่งของทั้งหมดไปวางไว้ที่ทางสามแยก