• สิ่งมงคลในบ้าน
  • สิ่งมงคลในบ้าน
  • สิ่งมงคลในบ้าน
ลักษณะความเชื่อ
คนโบราณมักจะเชื่อในเรื่องต่างๆ ว่าจะดี หรือร้าย หรือเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข มีคนเกรงขาม นับหน้าถือตา ขึ้นอยู่กับว่าในบ้านต้องมีสิ่งต่างๆที่ชื่อเป็นมงคลนาม เช่น ต้นไม้ที่ปลูกในบ้าน ,การก่อสร้างบ้าน การจัดสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนอนภายในบ้าน การแต่งกาย เป็นต้น

ความสำคัญ

ความเชื่อ ถ้าคนที่เชื่อแล้วปฏิบัติ หรือทำตามความเชื่อดังกล่าวแล้วจะทำให้เกิดความสบายใจ

พิธีกรรม

การปลูกต้นไม้ในบ้าน
- ปลูกต้นมะขามหน้าบ้าน เชื่อว่าคนจะเกรงขาม
- ปลูกต้นมะยม เชื่อว่าคนจะนิยมชมชอบ
- ปลูกต้นเงิน ต้นทอง เชื่อว่าจะมีเงิน มีทอง ฯลฯ
การจัดที่นอน
การจัดที่นอน หรือการนอน ต้องวางหมอน หรือศรีษะไปทางทิศตะวันออก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน
ในบ้านต้องมีพระพุทธรูปกราบไหว้ เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับชาวพุทธทุกครัวเรือน