สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก

  • สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก
  • สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก
  • สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก
สถานที่ตั้ง สามเหลี่ยมทองคำเป็นชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่บ้านสบรวก ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำรวกจากพม่าไหลลงสู่แม่น้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงแสนขึ้นไปทางเหนือประมาณ ๘ กิโลเมตร ก่อนแม่น้ำทั้งสองจะบรรจบกัน ลำน้ำได้ขนาบแผ่นดินของประเทศพม่าให้แคบลงๆ จนกลายเป็นแหลมเล็กๆ บริเวณนี้จึงเป็นจุดที่แผ่นดินของสามประเทศมาพบกัน คือ ไทย พม่า และลาว

สิ่งดึงดูดใจ
สามเหลี่ยมทองคำมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีอากาศดีเพราะเป็นที่โล่งกว้างสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ซึ่งมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมชั้นดี และเกสต์เฮาส์ ตั้งแต่จุดที่ตรงกับสบรวก เรียงรายตามถนนลงมาทางใต้เป็นระยะทางกว่า ๑ กิโลเมตร

เส้นทางเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ
สามารถเดินทางจากเชียงราย ผ่านอำเภอแม่จันไปยังอำเภอเชียงแสนเป็นระยะทาง ๖๒ กิโลเมตร และจากเชียงแสนขึ้นไปอีก ๘ กิโลเมตร มีรถโดยสารบริการตลอดวัน อีกด้านหนึ่งสามารถเดินทางจากอำเภอแม่สายถึงบ้านสบรวก เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร