สะตวง (ส่งข้าวให้ผี)

ลักษณะความเชื่อ
สืบเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีผู้ทำนายทายทักว่า ถูกผีทำร้ายเอาผู้ถูกผีทักก็จะทำสะตวงส่ง

ความสำคัญ/

สาระ

การส่งข้าวให้ผีนั้นมีความหมายในทำนองว่า อย่ามาทำร้ายจะส่งข้าวไปให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิต

พิธีกรรม

ใช้กาบกล้วยมาหักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้ไม้เสียบด้านบนด้านล่าง แล้วใช้ใบตองปูรองพื้น นำข้าวกับพริก เกลือ วางไว้ตามมุมทั้ง ๔ ของสะตวง บางทีก็ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปคนใส่ไปในสะตวงด้วย แล้วนำสะตวงวางไว้ที่ปลายเท้าของผู้ป่วย นำมีดวนไปวนมาที่ผู้ป่วย แล้วกล่าวคำเกี่ยวกับการส่งข้าวให้ผี จากนั้น ก็นำสะตวงดังกล่าวไปวางไว้ตามทางแยกหรือตามทิศที่ผู้ทำนายแนะนำไว้