• สวนหลวง ร.๙
  • สวนหลวง ร.๙
  • สวนหลวง ร.๙
  • สวนหลวง ร.๙
  • สวนหลวง ร.๙
สถานที่ตั้ง ณ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สิ่งดึงดูดใจ
สวนหลวง ร.๙ มีอาณาบริเวณประมาณ ๕๐๐ ไร่ สวนหลวง ร.๙ มีลักษณะเด่น คือ มีประตูทางเข้าออกสวนหลวง ร.๙ ทั้งหมด ๖ ประตู และมีการปลูกต้นไม้ตามชื่อประตูทั้ง ๖ คือ
ประตูที่ ๑ อยู่ทางด้านต้นซอยอุดมสุข มีชื่อว่า ประตูราชาวดี เป็นทางเข้าสู่สวนรมณีย์
ประตูที่ ๒ ชื่อ ประตูพุทธรักษา
ประตูที่ ๓ ชื่อ ประตูราชพฤกษ์ จะเปิดเฉพาะมีการเสด็จพระราชดำเนิน เป็นเส้นทางไปสู่อาคารสำคัญ คือหอรัชมงคล บริเวณนี้เรียกว่า อุทยานมหาราช
ประตูที่ ๔ ชื่อ ประตูดาวเรือง เป็นทางไปสู่อาคารถกลพระเกียรติ
ประตูที่ ๕ ชื่อ ประตูมณฑารพ อยู่ทางด้านประตูถนนศรีนครินทร์ เป็นทางออกไปสู่หอพฤกษศาสตร์
ประตูที่ ๖ ชื่อ ประตูเฟื่องฟ้า เป็นทางไปสู่สนามราษฎร์
ลักษณะเด่นอีกอย่าง คือ มีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม แบ่งพื้นที่ในบริเวณออกเป็น ๖ บริเวณดังนี้
บริเวณที่ ๑ เรียก อุทยานมหาราช มีพื้นที่โอบล้อม ๓ ด้านด้วยตระพังแก้ว มีหอรัชมงคลอยู่เกือบกลางพื้นที่
บริเวณที่ ๒ เป็น สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีคูน้ำล้อมรอบเป็นเกาะประกอบด้วย
เกาะที่ ๑ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์จัดแสดง เป็นบริเวณสำหรับจัดแสดงงานหรือประกวดเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
เกาะที่ ๒ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์ประกอบ มีสวนแบบอย่างของสวนนานาชาติ คือ สวนญี่ปุ่น สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปน
เกาะที่ ๓ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์หลัก ประกอบด้วยสวนสมุนไพร อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทรายแบบของอเมริกา
เกาะที่ ๔ เรียกว่า สวนดูแลบำรุงรักษา ประกอบด้วยโรงเรือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ กล้าไม้และชำต้นไม้ และการดูแลรักษาทั่วไป และสถานที่สำหรับเก็บรักษาพรรณไม้หายาก
บริเวณที่ ๓ คือ ตระพังแก้ว เป็นบริเวณที่เก็บน้ำเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางน้ำ และใช้เป็นที่พักน้ำท่วมขังบริเวณชานเมืองด้านตะวันออก ก่อนจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีประติมากรรม พระบรมราชินีนาถบุปผาลัย อยู่ริมตระพังแก้ว
บริเวณที่ ๔ คือ สวนรมณีย์ เป็นสถานที่จำลองธรรมชาติ ป่า เขา ลำธาร และความสวยงามในชนบท
บริเวณที่ ๕ คือ สวนน้ำ จำลองจากพรุ หรือลุ่มน้ำที่มีน้ำขังในจังหวัดนราธิวาสใกล้บริเวณนี้มีสวนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ด สวนนานาชาติ
บริเวณที่ ๖ คือ สนามราษฎร์ เป็นลานเอนกประสงค์ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเป็นสนามกีฬามีสิ่งก่อสร้าง คือ กระโจมแตร และสังคีตศาลา สำหรับแสดงดนตรีโดยมีผู้ชมอยู่กลางแจ้ง
นอกจาก ๖ บริเวณดังกล่าวแล้ว สวนหลวง ร.๙ ยังได้จัดสวนหย่อมซึ่งอยู่ตามมุมต่าง ๆ ริม ๆ สวนหลวง ร.๙ คือ
สวนเชิงผา ประกอบด้วยหินน้อยใหญ่ และปลูกต้นไม้ประดับเท่ากัน สวนกำแพงหิน ใช้หินสีชมพูจากสัตหีบและระยองมาก่อเป็นชั้นเชิงและปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดูสวยงาม
สวนบัวเบญจพันธุ์ เป็นการรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ มุมแมกโนเลีย เป็นจุดหนึ่งที่รวมพันธุ์ไม้ตระกูล Magnolia ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกหอม เช่น มณฑา ยี่หุบ จำปี จำปา ฯลฯ สนามเด็กเล็ก และ สวนกล อยู่บริเวณใกล้กับหอพฤกษศาสตร์ ใช้เป็นที่สำหรับเด็ก ๆ ที่มาเที่ยวได้พักผ่อน และมีเครื่องเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ด้วย
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือ ศิลปะในด้านสถาปัตยกรรมภายใน คือ หอรัชมงคล พลับพลาเรือนยอด วิโอเดสิคโดม ศาลาพุฒจันทร์อาคารที่สำคัญ คือ
๑. หอรัชมงคล เป็นสัญลักษณ์ของสวนหลวง ร.๙ ซึ่งออกแบบโดย ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล อาคารนี้สามารถสื่อความหมายให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ
- ลักษณะของอาคารเป็นรูปโค้ง มีเหลี่ยม ๙ เหลี่ยม ๓ ชั้น มีรัศมี ๖๐ หมายถึง พระชนมายุ ๖๐ ปี เสาคอยรับ ๙ เหลี่ยม รอบอาคารสูง ๕ เมตร หมายถึง พระชนมายุ ๕ รอบ และเสาลอยนี้ทำให้ตัวอาคารแลดูเบา ลอยตั้ง เสมือนสิ่งที่ต้องเทิดทูนรักษาไว้
- หลังคาลักษณะโค้ง ๙ ครีบ ไปรวมกัน ณ จุดยอด เป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจของปวงชนชาวไทย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารจัดเป็นตู้แสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ๙ ตู้ ซึ่งหมายถึงลำดับรัชกาล และความกว้างของตู้ ๕ เมตร หมายถึง พระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒. อาคารถกลพระเกียรติ อยู่บริเวณเกาะที่ ๒ เป็นที่จัดประชุมและจัดแสดงเอนกประสงค์
๓. อาคารชายชล อยู่ริมตระพังแก้ว ใช้เป็นที่จำหน่ายอาหาร มีห้องพยาบาล ที่จำหน่ายของที่ระลึก และกิจกรรมทางน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนหลวง ร.๙
๑. เป็นสวนสาธารณะ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
๒. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
๓. เป็นศูนย์กลางรวบรวมสะสมและอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย
๔. ส่งเสริมด้านวิชาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เส้นทางเข้าสู่สวนหลวง ร.๙
จากถนนสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ผ่านด้านหน้าสวน ด้านหลังมีถนนศรีนครินทร์ มีประตูทางเข้าออก ๖ ประตู