• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์ดุสิต
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๓๐ เนื้อที่ เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีพื้นที่ ๑๑๘ ไร่ (พื้นดิน ๘๕ ไร่ พื้นน้ำ ๓๓ ไร่)

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวและเป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมือง ร่มรื่นเขียวชะอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธ์ ในกรุงเทพมหานคร นับเป็นสวนสาธารณะกลางสำหรับผู้อยู่อาศัยใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดไว้ให้ประชาชนชม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๓๓๑ ตัว สัตว์ปีก ๘๔๒ ตัว และสัตว์เลื้อยคลาน ๑๗๐ ตัว รวมทั้งหมดมีสัตว์จำนวน ๑,๓๔๓ ตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสัตว์ดุสิต
๑. มีวิทยากรนำชมสวนสัตว์
๒. มีโรงพยาบาลสัตว์
๓. มีหน่วยรักษาความปลอดภัยบริการประชาชน
๔. มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
๕. มีหน่วยเพาะพันธุ์ไม้ จำหน่ายพันธุ์ไม้และปุ๋ยในราคาถูก
๖. จัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่เด็ก
๗. บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เรือจักรยานนาวาและเรือพาย

เส้นทางเข้าสู่สวนสัตว์ดุสิต
๑. เส้นทางที่ ๑ จากทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ด้านสำนักงาน ก.พ. ตรงขึ้นสะพานชมัยมรุเชษฐ์ลงสะพานเลี้ยวซ้าย เข้าถนนพระราม ๕ ตรงไปประมาณ ๒๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งอยู่ตรงข้ามพระราชวังสวนจิตรลดา
๒. เส้นทางที่ ๒ จากลานพระบรมรูปทรงม้า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาตรงมาผ่านวัดเบญจมบพิตร ด้านซ้ายมือตรงขึ้นสะพานศรีอยุธยา ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม ๕ ตรงไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สวนสัตว์ดุสิต
๓. เส้นทางที่ ๓ จากลานพระบรมรูปทรงม้าด้านหลัง หันหน้าเข้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคม เลี้ยวซ้ายตามถนนประมาณ ๑๐๐ เมตร ด้านขวาคือสวนสัตว์ดุสิต