• สวนลิง
  • สวนลิง
สถานที่ตั้ง สวนลิง อยู่ในบริเวณวัดธรรมมิกาวาส (วัดค้างคาว) หมู่ที่ ๕ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สิ่งดึงดูดใจ
สวนลิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสรรคบุรี อยู่ในบริเวณวัดธรรมิกาวาส หรือวัดค้างคาว ริมฝั่งซ้ายแม่น้ำน้อย สภาพต้นยางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ไม่รวมกัน ลิงเหล่านี้มีนิสัยเชื่องและใกล้ชิดกับคนมาก นอกจากนี้หน้าวัดธรรมิกาวาสยังมีแม่น้อยไหลผ่าน ทำให้บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และยังมีรูปหล่อหลวงพ่อเฒ่าที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน หากไปเคารพสักการะหลวงพ่อเฒ่าแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ร้อนได้ ปัจจุบันมีประชาชนไปเยี่ยมชมสวนลิงเพื่อเพลิดเพลินกับธรรมชาติ และกราบไหว้หลวงพ่อเฒ่ากันอยู่เป็นประจำ

เส้นทางเข้าสู่สวนลิง
เดินทางจากชัยนาทตามเส้นทางชัยนาท-สุพรรณบุรี ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายอุทัยธานี - สิงห์บุรี ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบรมธาตุ - สรรคบุรี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร วัดค้างคาวอยู่ทางขวามือ