• สวนรมณีนาถ
  • สวนรมณีนาถ
สถานที่ตั้ง บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเดิม ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร
สวนรมณีนาถ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และได้รับพระราชทานนามจากพระองค์ท่านว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า "นางผู้เป็นที่พึ่ง"
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อ รศ. ๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างเรือนจำพิเศษขึ้น เนื่องจากทรงเห็นว่า ที่ต้องขังจองจำผู้กระทำความผิดต้องควบคู่ไปกับศาลสถิตยุติธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ ให้จัดซื้อที่ดินตำบลตรอกคำ ถนนมหาชัย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร ทำการก่อสร้าง มีชื่อว่า "คุกใหม่" และได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายให้ใช้ชื่อว่า "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร"
พ.ศ.๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาควบคุมรวมกัน และให้ปรับปรุงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
จากการที่สวนรมณีนาถ ได้ดัดแปลงมาจากเรือนจำ ภายในบริเวณสวนจึงยังคงอนุรักษ์แนวรั้วกำแพง ป้อมยาม ซุ้มประตูทางเข้าไว้เป็นสัญลักษณ์ และเป็นส่วนประกอบของสวน

สิ่งดึงดูดใจ
มีประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์ตั้งอยู่กลางสระ และอยู่บริเวณที่สูงที่สุดของสวน ลักษณะของสังข์จะเวียนซ้ายวางอยู่บนพาน สังข์และพานหล่อด้วยโลหะ ผิวสัมฤทธิ์ ภายในสังข์บรรจุแผ่นยันต์มหาโสพัสมงคล และสังข์ของจริงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ภายใต้สังข์สัมฤทธิ์ พานรองรับสังข์สัมฤทธิ์ตั้งอยู่บนแท่นคอนกรีต ภายในเดินท่อส่งน้ำ โดยดูดน้ำจากสระน้ำพุ น้ำจะไหลหลั่งออกมาทางปากสังข์ บริเวณนี้จะเรียกว่า "สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ" รอบ ๆ สระเป็นลานพักผ่อน มีบันไดเดินลงสู่ลานเอนกประสงค์

สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนรมณีนาถ
๑. มีลานสเก็ตซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในวัยกระฉับกระเฉง ปราดเปรียว
๒. สวนสุขภาพ เป็นสถานที่ที่สมาชิกให้ความสนใจ และมาใช้เครื่องออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นหลายชนิด ตามแต่ใครจะสนใจ เช่น บริหารเอว บริหารขา บริหารหลัง
๓. บริเวณอื่น รอบ ๆ จะเป็นสนามหญ้า และปลูกไม้ยืนต้น เช่น ประดู่แคฝรั่ง หางนกยูง ฯลฯ

เส้นทางเข้าสู่สวนรมณีนาถ
สามารถเข้าได้ ๒ ทาง คือ ทางเข้าด้านหน้า เข้าทางถนนมหาไชย ด้านหลังเข้าทางถนนอุนากรรณ สวนนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ตรงข้ามวัดสุทัศน์เทพวราราม