• สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
  • สวนบ้านแก้ว
สถานที่ตั้ง สวนบ้านแก้ว อยู่ภายในบริเวณสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่บนที่ลาดเนินระหว่างเขาโป่งลานกับเขาไร่ยา ติดถนนรักศักดิ์ชมูล

สิ่งดึงดูดใจ
สวนบ้านแก้ว เป็นเขตพระราชฐานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ ๗ ได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ มีเนื้อที่ ๗๒๕ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้พระราชทานให้กรมการฝึกหัดครู จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครู และเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบัน สถาบัน ฯ ได้บูรณะพระตำหนัก อาคารบริวาร และบริเวณที่เป็นเขตพระราชฐานจำนวน ๗๐ ไร่ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการประทับอยู่ที่เมืองจันทบุรีของพระองค์

สวนบ้านแก้ว มีสถานที่น่าสนใจและศึกษาดังนี้
๑. พระตำหนักใหญ่ หรือพระตำหนักเทา ลักษณะเป็นบ้านชั้นครึ่ง ครึ่งตึกครึ่งไม้แบบยุโรป ทาสีเทา ทรงใช้เป็นที่ประทับและทรงรับรองแขก ปัจจุบันสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ได้ปรับปรุงตำหนักเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อรักษาเครื่องราชูปโภคของพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและชื่นชม ภายในตำหนักชั้นสองจัดแสดงเครื่องทรงพระภูษา ของใช้ส่วนพระองค์ หนังสือที่ทรงโปรด ตลอดจนลายเสื่อกกที่เคยผลิตขึ้นในวัง นอกจากนี้ชั้นล่างยังจัดแสดงภาพเก่าหายากของเมืองจันทบุรี โบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเมืองจันทบุรี
๒. พระตำหนักดอนแคหรือตำหนักแดง เป็นอาคารสองชั้นแบบยุโรป คล้ายตำหนักใหญ่ต่างกันที่เป็นบ้านสองชั้น ทาสีแดง มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างตำหนัก ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่และราชเลขาส่วนพระองค์
๓. พระตำหนักน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำหนักดอนแค ใกล้สระว่ายน้ำส่วนพระองค์ เป็นบังกาโลชั้นเดียวทาสีเทา ทรงใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนในบางโอกาสตามพระราชอัธยาศัย
๔. สวนส่วนประองค์ อยู่ระหว่างตำหนักใหญ่กับตำหนักดอนแค ภายในบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชาติ ด้านหลังสวนส่วนพระองค์มีต้นไม้ขนาดใหญ่ มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ
๕. สนามกอล์ฟ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงโปรดกีฬากอล์ฟและโปรดให้สร้างสนามกอล์ฟขนาด ๙ หลุมขึ้นบนลาดเนิน ปัจจุบันสถาบัน ฯ ได้บูรณะปรับปรุงให้เหมือนสภาพเดิมเป็นที่นิยมของนักกอล์ฟ เพราะมีมาตรฐานและความสวยงามเทียบเท่าสนามกอล์ฟมาตรฐาน
๖. ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณเขตพระราชทานได้รับการออกแบบและตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด ซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้น เช่น ลั่นทม ราชพฤกษ์ ศรีตรัง เหลืองอินเดีย เสลา มะฮอกกานี จำปา ฯลฯ ไม้พุ่ม เช่น แคฝรั่ง อโศกสบัน ฯลฯ และที่มีมากที่สุดและหาดูได้ยาก ได้แก่พวกไม้เถาเลื้อย เช่น พวงหยก พวงคราม พวงโกเมน ฯลฯ ขณะนี้ต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดมีขนาดใหญ่และมีความสวยงามตามอายุต้นที่มากขึ้น เช่น ลั่นทม ซึ่งอยู่ ๒ แนวข้างถนนหน้าพระตำหนัก ในฤดูแล้วเวลาออกดอกจะทิ้งใบเห็นแต่ดอกเต็มต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนบ้านแก้ว
ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ ได้ฟรีทุกวัน และสามารถใช้บริการของโรงแรมของสถาบันฯ และคลับเฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในบริเวณสวนบ้านแก้ว ใกล้กับสนามกอล์ฟ ภายในสวนบ้านแก้วมีทางรถยนต์ติดต่อกับตำหนักและสถานที่ต่าง ๆ อย่างสะดวก

เส้นทางสู่สวนบ้านแก้ว
สวนบ้านแก้ว อยู่ติดถนนรักศักดิ์ชมูลทางเข้าเมืองจันทบุรี แยกจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓) ที่สี่แยกเขาไร่ยา เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงประตูทางเข้าของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีด้านซ้ายมือ