สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกนานาชนิด สภาพพื้นที่ของสวนนก มีต้นไม้หลายชนิดขึ้นปะปนกัน ได้แก่ มะขามเทศ มะม่วง จามจุรี ตะโก กระถิน ข่อย สะแก ต้นไผ่ ต้นตาล ฯลฯ มีนกอยู่อย่างหนาแน่นนับหมื่นตัว อาทิ นกกาน้ำ นกยางเปีย นกยางควาย นกยางกรอก นกแขวก นกเอี้ยง นกปากห่าง นกช้อนหอย นกกระสา และที่น่าดูมากคือ นกกาบบัว นกเหล่านี้มีทั้งนกที่อยู่ประจำและเป็นนกอพยพตามฤดูกาล มาออกไข่ ฝัก กกตัวอ่อน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน ช่วงที่น่าชมคือช่วงเช้าเป็นช่วงที่ต่างก็ถลาบินจากรังออกไปหากิน ช่วงกลางวันก็มีนกที่หากินกลางคืนที่กลับมาเฝ้ารัง รวมทั้งนกกกลูกอ่อน ช่วงเย็นใกล้มืดนกจะพากันคืนรังเสียงเซ็งแซ่ระงมน่าดูน่าชมอีกช่วงหนึ่ง เดือนที่มีนกมากเป็นช่วงเดือนตุลาคม และเดือนถัดไป
นอกจากเป็นแหล่งชมนกแล้วยังเป็นแหล่งถ่ายภาพนกที่น่าสนใจ ที่ดินที่สวนนกนี้ เป็นที่ดินของป้านก พันธุ์เผือก เป็นพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ไร่ ป้านกเป็นผู้มีใจกุศลจึงปล่อยให้เหล่านกมาอาศัยทำรัง และขยายพันธุ์ ไม่รังแกทำร้าย เหล่านกพากันอพยพม่าชุมนุมอยู่เต็มยอดไม้ ยึดต้นไม่เป็นที่เกาะขาวพรืดไปหมด
สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนนกท่าเสด็จ
หอดูนก มีกล้อง จำนวน ๕ กล้อง ประจำหอดูนก สำหรับให้บริการชมนกนานาพันธุ์ได้กระจ่างชัด มีศาลาที่พัก ซุ้มนั่งพัก สำนักงาน ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับนกและสัตว์ และมีสถานพยาบาลนกที่บาดเจ็บ สถานอนุบาลลูกนกที่พลัดแม่
เส้นทางเข้าสู่สวนนกท่าเสด็จ
แยกจากถนนมาลัยแมน ที่บ้านอู่ยา ไปตามเส้นทางสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ถึงบ้านท่าเสด็จบริเวณสระอภิเษก วนรถย้อนกลับ ๕๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนคันคลองส่งน้ำชลประทานประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานถึงสวนนก