สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต

  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  • สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ตั้ง แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สิ่งดึงดูดใจ
- ดูพันธ์สัตว์น้ำประเภทต่าง ๆ ที่ทางสถาบันวิจัยชีวิวิทยาและประมงทะเลภูเก็ตได้จัดแสดง เช่น ปลา ปู กุ้ง เต่า เป็นต้น
- ชมปะการังประเภทต่าง ๆ ที่สถาบันได้เรียบเรียงไว้อย่างสวยงามอีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังประเภทต่าง ๆ
- ชมศึกษาโครงการวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยชีววิทยาได้จัดทำการศึกษาขึ้น อย่างเช่น โครงการศึกษาวิจัยเต่าทะเล โครงการวิจัยกุ้งมังกร และโครงการศึกษาวิจัยศึกษาทะเล
- แวะชมและซื้อสินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากทะเลอย่างเช่น โมบาย โคมไฟ กิ๊ฟติดผม เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
- สถานที่จอดรถที่กว้างขวางสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก สะดวกและปลอดภัย
- มีสื่อที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเช่น เอกสาร วีดีทัศน์ รูปภาพ และรูปจำลองต่าง ๆ
- มีบุคลากรที่คอยแนะนำให้ความรู้และคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
- มีสถานที่บริการให้กับนักท่องเที่ยว อย่างเช่น ร้านค้าสวัสดิการมีห้องน้ำ ที่นั่งสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ใช้เส้นทางแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต