ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เดิมศูนย์ฝึกลูกช้างตั้งอยู่ที่ บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ย้ายมาอยู่บริเวณสวนป่าทุ่งเกวียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖

สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งที่น่าสนใจในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีการแสดงของช้างซึ่งพัฒนามาจากการฝึกช้าง จริงๆ แต่เดิมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ใช้ช้างในการลากไม้ที่อยู่ในป่าลึกไม่สามารถใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เข้าช่วยได้ ต้องอาศัยกำลังช้างในการ ชักลาก ในแต่ละปีจะมีแม่ช้างตกลูกปีละหลายเชือก เมื่อตกลูก แม่ก็จะต้องเอาใจใส่ไม่ให้ได้รับ อันตราย ทางองค์การฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้น เพื่อเอาช้างท้องแก่ ช้างแม่ลูกอ่อน มาอยู่ รวมกัน เมื่อลูกช้างอายุได้ ๕ ขวบ ก็นำมาฝึกให้รู้จักการทำงานในป่า การชักลากไม้ การให้รู้จักคำสั่งของควาญ ไม่ให้เป็นช้างดื้อและดุร้าย นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกช้างปลอดภัยจากงูกัดอีกด้วย
การแสดงของช้างเริ่มต้นจากควาญนำช้างไปอาบน้ำ ฝึกเดินแถวเรียงหนึ่ง เรียงสอง แถวแปร แถวหน้ากระดาน แถวหยุดลง การลุก นั่ง นอน การรับส่งข้าวของ การใส่เครื่องอุปกรณ์ลากจูงไม้ การลากจูง เป็นต้น ปัจจุบันเปิดการแสดงวันละ ๒ รอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. วันหยุดราชการเพิ่มรอบบ่ายคือ ๑๔.๐๐ น.
การฝึกช้างอาจแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
อายุ ๑-๓ ปี อยู่กับแม่
อายุ ๔-๕ ปี ฝึกขั้นอนุบาล
อายุ ๖-๑๐ ปี ฝึกตามตารางของศูนย์
อายุ ๑๑-๑๘ ปี ทำงานเบาๆ ได้ตามสมควร
อายุ ๑๙-๓๘ ปี ทำงานได้ดีที่สุด
อายุ๓๙-๔๘ ปี ทำงานได้ดีแต่กำลังถอยลง
อายุ๔๙-๖๐ ปี ทำงานได้น้อยลง กำลังลดลง
อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป เป็นช้างชรา ปลดจากการทำงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
มีบริการนั่งช้าง รอบบริเวณซึ่งเป็นป่าสงวน บริการอาหาร เครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึก

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จากตัวเมืองลำปางไปตามถนนสาย ลำปาง-เชียงใหม่ ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร