ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

สถานที่ตั้ง ถนนโรจนะ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งดึงดูดใจ
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ ดังนี้คือ
วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา คือ
๑. เป็นศูนย์เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติต่าง ๆ ในเอเซีย
๒.เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไปในรูปของนิทรรศการถาวรที่แสดงวิถีชีวิตด้านสังคม วัฒนธรรม ของคนไทยในอดีต และในด้านอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ และข้อมูลที่ได้จากการวิจัย พิพิธภัณฑ์นี้จึงแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ที่เห็นอยู่ในประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไป
๓. เป็นห้องสมุดและสถานที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา ในรูปของหนังสือ รูปภาพ วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
สำหรับพิพิธภัณฑ์ในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ประกอบด้วยนิทรรศการ ๕ เรื่อง คือ
๑. อยุธยาในฐานะที่เป็นราชธานี
๒. อยุธยาในฐานะเป็นเมืองท่า
๓. อยุธยาในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ
๔. วิถีชีวิตของคนไทยโดยทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่เกิดจนตาย
๕. อยุธยาและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
โดยนิทรรศการหัวข้อนี้จัดแสดงไว้ที่อาคารประกอบที่หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ใหญ่ประมาณ ๒ กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
๑. เส้นทางคมนาคม และทางเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นถนนลาดยางทั้งหมด
๒. มีลานจอดรถ

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ไปตามถนนโรจนะ ผ่านเจดีย์วัดสามปลื้มถึงสะพานปรีดีธำรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยู่ด้านซ้ายมือ ผ่านจวนผู้ว่าราชการ ก่อนถึงสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา