ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก (ดอยมูเซอ)

  • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก (ดอยมูเซอ)
  • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก (ดอยมูเซอ)
  • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก (ดอยมูเซอ)
  • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก (ดอยมูเซอ)
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด

สิ่งดึงดูดใจ
มีดังนี้คือ
- สถานีทดลองพืชสวนมูเซอ
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- ต้นกระบากใหญ่ มีขนาดใหญ่วัดขนาดโดยรอบได้ ๑๖.๑๐ เมตร และสูงประมาณ ๖๐ เมตร เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในจำพวกไม้ชนิดเดียวกัน
- สะพานหินธรรมชาติ
- ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่ริมเส้นทาง ตาก-แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕) บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๙ ผลิตผลที่ชาวไทยภูเขานำมาขาย ได้แก่ พืชผลต่างๆ ที่เพาะปลูกได้ จะเริ่มขายตั้งแต่เช้าถึงบ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
มีสถานที่พักรับรอง ถ้ามีความประสงค์จะเดินทางไปชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในศูนย์พัฒนาฯ ติดต่อได้ที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ตู้ปณ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
ใช้เส้นทางตาก-แม่สอด-อุทยานแห่งชาติลานสาง-ดอยมูเซอ-อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช-ร้านขายสินค้าชาวไทยภูเขา