• ศาลพ่อตา
  • ศาลพ่อตา
ลักษณะความเชื่อ
ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อตาเป็นผู้ที่มีตัวตนจริง แต่ล่วงลับไปแล้วเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านและท้องถิ่น ศาลพ่อตาจึงเป็นที่ที่ชาวบ้านไปเคารพกราบไหว้

ความสำคัญ

ชาวบ้านเชื่อว่าหากเกิดเหตุเภทภัยใด ๆ ศาลพ่อตาสามารถเป็นที่พึ่งให้เหตุร้ายนั้นผ่านพ้นไปได้ศาลพ่อตาจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาก

พิธีกรรม

๑. การสร้างศาลให้เป็นที่สิงสถิตของพ่อตา ชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องพ่อตาจะสร้างศาลไว้เคารพกราบไหว้ ในสมัยก่อนจะสร้างศาลด้วยไม้แบบง่าย ๆ
๒. การเคารพกราบไหว้ ซึ่งจะทำพิธีไหว้ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น แต่งงาน หรือตอนที่ได้โชคลาภ หรือไหว้เพื่อขอให้พ้นทุกข์โศกต่าง ๆ ในปัจจุบันมักนิยมขอโชคลาภ หรือบนบานให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา เมื่อประสบความสำเร็จตามที่บนบานไว้ ก็จะมีการแก้บนตามที่ตกลงไว้
๓. เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หมู ไก่ อาหารคาวหวาน ธูปเทียน เมื่อกราบไหว้แล้วก็เป็นอันเสร็จ

พิธีกรรม