• ศาลตายาย
  • ศาลตายาย
สถานที่ตั้ง
ศาลตายาย ตั้งอยู่ที่ถนนางพิม หน้าสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้านน้ำพุดนตรี เดิมอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า ซึ่งอยู่มุมสี่แยกนางพิมทิศตะวันตกด้านใต้

ลักษณะความเชื่อ
เมืองสุพรรณบุรีมิได้มีศาลเจ้าพ่อแต่เพียงศาลเดียว ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึก ไว้ว่า เมืองสุพรรณแปลกกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ บรรดาได้เคยเห็นมาก่อน คืออย่างหนึ่งมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหน ๆ หมด จะไปทางไหน ๆ ในบริเวณเมืองเป็นแลเห็นศาลเจ้ารอบ….
แต่เดิมจะมีความเชื่อการนับถือการสืบสกุลสายแม่ มีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตายายกัน ภายหลังเชื่อถือในฐานะเจ้าผู้ประสิทธิ์ความสำเร็จ เป็นที่บนบานศาลกล่าว เปลี่ยนความเชื่อเป็นไปว่าตายายเป็นบรรพชนที่มีความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ยามมีชีวิตใครเดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนครั้นวายชีวิต มีผู้สร้างศาลให้เป็นที่ยอมรับนับถือกันสืบมา มีประชาชนมาเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวเป็นประจำ

ความสำคัญ

ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมาก มีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชา ส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิด สร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ

พิธีกรรม

ช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม จะมีงานสักการะศาลตายายเป็นประจำทุกปี