• วัดไผ่ล้อม
  • วัดไผ่ล้อม
สถานที่ตั้ง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันออก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิ่งดึงดูดใจ
บริเวณวัดมีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นหนาทึบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ โดยเฉพาะนกปากห่างซึ่งมีจำนวนมากอาศัยอยู่ เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไป

สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดไผ่ล้อม
๑. มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาอนุรักษ์สัตว์ป่าคอยให้บริการ ให้คำแนะนำแก่ผู้ท่องเที่ยว
๒. มีหอดูนกบริการให้ชม

เส้นทางเข้าสู่วัดไผ่ล้อม
ทางน้ำ ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองไปที่วัดไผ่ล้อม หรือลงเรือที่หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอสามโคก ข้ามฟากไปที่วัดไผ่ล้อม
ทางบก เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพ ประมาณ ๘ กิโลเมตร ถึงคลองน้ำอ้อมก็เลี้ยวไปตามถนนเลียบฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาอีก ๖ กิโลเมตร