สถานที่ตั้ง ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง

สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งที่น่าสนใจและดึงดุดใจของประชาชนผู้มาเยี่ยมชมมีดังนี้คือ
๑. สมเด็จพระมหาพุทธพิมพ์ หรือ หลวงพ่อโตวัดไชโย
๒. พระเครื่องรุ่นที่ทุกคน ปรารถนามีไว้เป็นสิริมงคล คือพระสมเด็จเกษไชโยเจ็ดชั้นพิมพ์นิยม ซึ่งปัจจุบันเช่ากันในราคา นับล้านบาท
๓. วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) ซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)
๔. ผลผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ และอาหารพื้นบ้าน เช่น
- เครื่องสานจากหวาย และเครื่องสานจากไม้ไผ่
- หัตถกรรมผักตบชวา
- ผักพื้นบ้าน เช่น ชะอม ผักบุ้ง ผักกระเฉด ดอกโสน ฯลฯ
- ผลไม้พื้นบ้าน เช่นมะม่วง ฝรั่ง ส้ม ขนุน มะม่วง มะปราง ฯลฯ
- อาหารพื้นบ้าน เช่น หมูทุบ เนื้อทุบ มะกรูดเชื่อม ผลตำลึงเชื่อม ขนมกง ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดไชโยวรวิหาร
- มีร้านอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวหลายร้าน
- มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก เช่น เครื่องจักสาน อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
- มีลานกว้างเพื่อจอดรถได้เป็นจำนวนมาก

เส้นทางเข้าสู่วัดไชโยวรวิหาร
การเดินทางเข้าสู่วัดไชโยมีหลายเส้นทางคือ
๑. จากกรุงเทพฯเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านทางแยกเข้าจังหวัดอ่างทอง - ผ่านทางแยกเข้าวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง เลยทางแยกวิทยาลัยพลศึกษาไปประมาณ ๑ กิโลเมตรจะมีเส้นทางราดยางเลี้ยวซ้ายไปยังวัดไชโยวรวิหาร ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
๒.จากตัวจังหวัดอ่างทอง นั่งรถยนต์โดยสารจากสถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง ไปตามเส้นทาง อ่างทอง-สิงห์บุรีเส้นทางนี้ผ่านหน้าวัดไชโย
๓. เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ก็สามารถเข้ามานมัสการหลวงพ่อโตได้ ด้วยปัจจุบันนี้มีสะพานข้ามจากถนนสายเอเซียตรงมาที่วัดไชโยวรวิหาร ช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นตามเส้นทางในข้อที่ ๑