• วัดใหญ่จอมปราสาท
  • วัดใหญ่จอมปราสาท
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งดึงดูดใจ
วัดใหญ่จอมปราสาทเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ มีสิ่งที่น่าสนใจคือ
บานประตูไม้สักแกะสลักของศาลาหลังเก่า เป็นวัตถุโบราณที่สวยงามมาก สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายสวยงามและวิจิตรพิสดาร คือแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ลึกถึงสี่ชั้น จึงมีลักษณะเป็นภาพซ้อนสามมิติ ซึ่งคล้ายของจริงมาก บานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถาดอกไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ต่างๆเช่น สมัน เก้ง เสือ และสัตว์อื่นๆ อยู่ตามโคนต้นไม้ ส่วนลิงจับอยู่บนกิ่งไม้ งูเหลือมพันอยู่บนต้นไม้ ภาพของสัตว์เหล่านี้แสดงกริยาที่แตกต่างกัน
ส่วนอีกบานหนึ่งแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจาก ต้นมะพร้าว มีนกกระเรียนเกาะตามกิ่งไม้ บานประตูนี้กรมศิลปากรได้สงวนไว้เป็นศิลปวัตถุของชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาลา ซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำเเพงก่อด้วยอิฐถือปูน ทรงสอบเข้า (ฐานกว้างกว่าส่วนบน) พื้นที่ของศาลายกสูง (ลักษณะศาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น)
ทัศนียภาพริมแม่น้ำท่าจีน

สิ่งอำนวยความสะดวก
๑. มีข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัด
๒. เส้นทางคมนาคมลาดยาง มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก

เส้นทางเข้าสู่วัดใหญ่จอมปราสาท
ทางเข้าวัดใหญ่จอมปราสาทอยู่ใกล้เชิงสะพานท่าจีนห่างจากตัวจังหวัด ๔ กิโลเมตร และจากปากทางเข้าวัดถึงวัดประมาณ ๘๐๐ เมตร