• วัดโพธิ์บางคล้า
  • วัดโพธิ์บางคล้า
สถานที่ตั้ง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งดึงดูดใจ
วัดโพธิ์บางคล้า สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารเป็นรูปศาลาจตุรมุข ฐานกว้าง ๒ วา ตัวอาคารกว้าง ๑ วา ๒ ศอก มีประตู ๑ บาน ทางด้านทิศตะวันออก ช่องหน้าต่างด้านข้าง ๒ ช่อง ฐานเป็นฐานบัว หน้าบันลายปูนปั้น เดิมมีชายคาครอบหลังคา แต่ปัจจุบันได้พังลงเหลือแต่เสาอยู่ ช่อฟ้าและหางหงส์เป็นปูนปั้นรูปหัวนาค ใบระกาเป็นรูปหางนาค ภายในวิหารประดิษฐานพระนอน พระพุทธรูปนั่งประกอบองค์พระนอนอยู่ทั้ง ๒ ข้าง และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ค้างคาวแม่ไก่ที่มีปีกสีดำ หน้าตาคล้ายสุนัขป่า คือ มีจมูกและใบหูเล็ก ตาใหญ่ ขนสีน้ำตาลแกมแดง ในเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวลงตามกิ่งไม้ในบริเวณวัดนับแสนตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดโพธิ์บางคล้า
นอกจากการเที่ยวชมสิ่งดึงดูดใจดังกล่าวแล้ววัดโพธิ์บางคล้า ซึ่งตั้งอยู่ติดอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงยังมีภูมิทัศน์ทางน้ำที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ไปกับสายน้ำให้หายเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่ง

เส้นทางเข้าสู่วัดโพธิ์บางคล้า
จากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปตามถนนสายฉะเชิงเทรา-บางคล้า แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนระเบียนกิจอนุสรณ์ รวมระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร