สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ถัดจากเขาพนมเพลิงไปทางทิศตะวันตก บนเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกัน ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ลักษณะทั่วไป
กลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงระฆังคว่ำเป็นเจดีย์ประธาน ฐานเจดีย์สูง ๕ ชั้น มีบันไดศิลาแลงเตี้ย ๆสำหรับเดินขึ้นไปบนลานประทักษิณ ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหาร ด้านหลังมีวิหารน้อยและเจดีย์ขนาดเล็ก ๆ ตรงกำแพงแก้วชั้นในทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีรูปยักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่และรูปสัตว์ รูปปูนปั้นเหล่านี้ชำรุดและล้มลงอยู่บนพื้นดิน ลักษณะของรูปยักษ์คล้ายกับรูปสัตว์วัดช้างล้อมมาก

เส้นทางเข้าสู่วัดเขาสุวรรณคีรี
จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร