• วัดเขาสุกิม
  • วัดเขาสุกิม
  • วัดเขาสุกิม
สถานที่ตั้ง ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สงบและวิเวก มีป่าเขา สวนผลไม้อยู่รายรอบ มีเนื้อที่ ๓,๒๘๐ ไร่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่หาความสงบ บริเวณวัดเบื้องล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ และมีพุทธสถานที่งดงาม เช่น พระพุทธรูปศิลาจำหลัก ด้านบนเป็นบริเวณวัด มีศาสนสถานมากกว่า ๑๐๐ หลังคา ศาสนวัตถุเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ อาทิเช่น พระอุโบสถจตุรมุข ๒ ชั้น ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ตำหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ตึกธรรมวิจัย และตึก ๖๐ ปีเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณหลายยุคหลายสมัย เช่น เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องลายครามที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ สายปฏิบัติหลายองค์ หอสมุด ห้องประชุม ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันวัดเขาสุกิม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งของจังหวัดจันทบุรีสิ่งอำนวยความสะดวกในวัดเขาสุกิม
วัดเขาสุกิม มีโรงทานสำหรับเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาวัด ที่พักจัดไว้ให้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้า ห้องประชุมที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรมได้ ที่พักผ่อนรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ การขึ้นลงวัดมีทั้งบันไดเดินเท้าขึ้นลง และมีรถรางชักลากด้วยกำลังไฟฟ้าให้บริการฟรี นอกจากนี้ด้านล่างของวัดยังมีโรงพยาบาลเขาสุกิมในความอุปภัมภ์ของวัด

เส้นทางเข้าสู่วัดเขาสุกิม
จากถนนสุขุมวิท ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ เลี้ยวซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐๕ (บริเวณบ้านห้วยสะท้อน) เข้าไปอีกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายเข้าไปอีก ๑๐ กิโลเมตรก็จะถึงวัดเขาสุกิม