สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม คือ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ เจดีย์เก่า และมณฑปพระพุทธบาท บริเวณวัดมีฝูงลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้แบบปล่อยตามธรรมชาติของเอกชน

สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดเกรียงไกรกลาง
มีทางลาดยาง และเรือรับจ้างไว้บริการ

เส้นทางการเข้าสู่วัดเกรียงไกรกลาง
โดยทางรถยนต์ จากตัวเมืองนครสวรรค์ไปตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ๑๕ กิโลเมตร
โดยทางเรือ จากตลาดปากน้ำโพมาตามแม่น้ำน่าน