วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

  • วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
  • วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
สถานที่ตั้ง ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งดึงดูดใจ
วัดสุทธิวาตวรารามเป็นวัดอารามหลวง ในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอมและทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัดร่วมกับภาคเอกชน และชาวจังหวัดสมุทรสาครได้สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้นภายในบริเวณวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จึงทำให้วัดสุทธิวาตวรารามเป็นศาสนสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศได้เป็นอย่างดี ในยามเย็นจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากเพราะตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว

สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดสุทธิวาตวราราม
๑. สนามเด็กเล่น
๒. ศาลาพักร้อนริมฝั่งทะเล

เส้นทางเข้าสู่วัดสุทธิวาตวราราม
๑. ทางรถยนต์ จากทางแยกสมุทรสาครถึงปากทางเข้าวัดระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร จากปากทางเข้าวัดถึงวัดสุทธิวาตวราราม ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
๒. ทางเรือ มีเรือรับจ้างจากท่าเรือเทศบาลถึงฝั่งท่าฉลอมขึ้นที่วัดเเหลมสุวรรณาราม และต่อรถรับจ้างถึงวัดสุทธิวาตวราราม